Сүүлийн үеийнМэдээлэл

Статистик мэдээлэл

 • 355
  Улсын хэмжээнд НТБТ
 • 8
  Нийслэл Улаанбаатарт
 • 19
  Аймагт
 • 328
  Сумдад

 • 174,342 иргэн
  Бичиг үсгийн боловсролын сургалт
 • 193,589 иргэн
  Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалт
 • 2,343,234 иргэн
  НТБ-ын үндсэн чиглэлийн сургалт

 • 630
  Нийт боловсон хүчин
 • 146
  эрэгтэй
 • 484
  эмэгтэй
 • 69%
  1-5 жил ажилласан
 • 20%
  6-10 жил ажилласан
 • 11%
  11-с дээш жил ажилласан

Сургалт Хөтөлбөр