Сургалтын хуваарь

Сургалтын хуваарь

"ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ’’ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН БАГШ НАРЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХ СУРГАЛТУУД ДООРХ ХУВААРИЙН ДАГУУ ЯВАГДАНА.

8 САРЫН 15, 16-НЫ ӨДРҮҮДЭД ДУНДГОВЬ АЙМАГТ ДУНДГОВЬ, ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН БАГШ НАР

8 САРЫН 17, 18-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЗАВХАН АЙМАГТ ЗАВХАН, ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН БАГШ НАР

8 САРЫН 18, 19-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГТ ӨВӨРХАНГАЙ, БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАГШ НАР

8 САРЫН 23, 24-НИЙ ӨДРҮҮДЭД СҮХБААТАР АЙМАГТ СҮХБААТАР, ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАГШ НАР

8 САРЫН 25, 26-НЫ ӨДРҮҮДЭД СҮХБААТАР АЙМАГТ СҮХБААТАР, ДОРНОД АЙМГИЙН БАГШ НАР

Сэтгэгдлүүд