Тогтвортой хөгжлийн боловсрол

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол

“Насан туршийн боловсролын үндэсний төв”, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төсөлтэй хамтран Тогтвортой хөгжил, Ногоон хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр НТБ-ын багш нарыг чадавхижуулах шаталсан сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд ТХ/НХ/ТХБ-ын агуулга, үзэл санааг цувралаар та бүхэнд хүргэж байна.

Сэтгэгдлүүд