"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Дундговь аймагт

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Дундговь аймагт

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" төсөлтэй хамтран "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол"-ын сургалтыг 2016 оны 08 дугаар сарын 15, 16-ны өдрүүдэд Дундговь аймагт амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад Дорноговь, Дундговь аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж Тогтвортой хөгжил,Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, Ногоон хөгжлийн талаарх ойлголтоо бататгалаа.

Сэтгэгдлүүд