"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Завхан аймагт

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Завхан аймагт

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" төсөлтэй хамтран "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол"-ын сургалтыг 2016 оны 08 дугаар сарын 17, 18-ны өдрүүдэд Завхан аймагт амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад Завхан, Хөвсгөл аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж Тогтвортой хөгжил,Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, Ногоон хөгжлийн талаарх ойлголтоо бататгалаа.

Сэтгэгдлүүд