"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Өвөрхангай аймагт

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Өвөрхангай аймагт

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" төсөлтэй хамтран "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол"-ын сургалтыг 2016 оны 08 дугаар сарын 18, 19-ний өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотод амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж Тогтвортой хөгжил,Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, Ногоон хөгжлийн талаарх ойлголтоо бататгалаа.

Сэтгэгдлүүд