"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Сүхбаатар аймагт

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Сүхбаатар аймагт

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төсөлтэй хамтран “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын сургалтыг 2016 оны 08-р сарын 23, 24-ний өдрүүдэд Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотод амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, Ногоон хөгжлийн талаарх ойлголтоо бататгалаа.

Сэтгэгдлүүд