Сургалтын хуваарь

Сургалтын хуваарь

"ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ’’ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН БАГШ НАРЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТУУД ДООРХ ХУВААРИЙН ДАГУУ ЯВАГДАНА.

9 САРЫН 5, 6-НЫ ӨДРҮҮДЭД ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГТ ӨВӨРХАНГАЙ, ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БАГШ НАР

9 САРЫН 12, 13-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХОВД АЙМАГТ ХОВД, БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАГШ НАР

9 САРЫН 12, 13-НЫ ӨДРҮҮДЭД ДУНДГОВЬ АЙМАГТ ДУНДГОВЬ, ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН БАГШ НАР

9 САРЫН 19, 20-Ны ӨДРҮҮДЭД НИЙСЛЭЛИЙН НТБТ-ЫН БАГШ НАР

9 САРЫН 22, 23-Ны ӨДРҮҮДЭД НИЙСЛЭЛИЙН НТБТ-ЫН БАГШ НАР

9 САРЫН 26, 27-Ны ӨДРҮҮДЭД НИЙСЛЭЛИЙН НТБТ-ЫН БАГШ НАР

9 САРЫН 29, 30-Ны ӨДРҮҮДЭД НИЙСЛЭЛИЙН НТБТ-ЫН БАГШ НАР

9 САРЫН 28, 29, 30-НЫ ӨДРҮҮДЭД УЛААНБААТАР ХОТОД ҮНДЭСНИЙ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ /АРХАНГАЙ, БАЯН-ӨЛГИЙ, БАЯНХОНГОР, БУЛГАН, ГОВЬ-АЛТАЙ, ГОВЬСҮМБЭР, ДАРХАН-УУЛ, ДОРНОГОВЬ, ДОРНОД, ӨМНӨГОВЬ, ТӨВ, УВС, ХӨВСГӨЛ, ХЭНТИЙ/

Сэтгэгдлүүд