Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгийн НТБ-ын багш нарын уулзалт

Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгийн НТБ-ын багш нарын уулзалт

Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгийн НТБ-ын багш нарын уулзалт болж байна.

Сэтгэгдлүүд