"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Ховд аймагт

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Ховд аймагт

БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төсөлтэй хамтран “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын сургалтыг 2016 оны 09-р сарын 12, 13-ны өдрүүдэд Ховд аймгийн төвд амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад Баян-Өлгий, Ховд аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, Ногоон хөгжлийн талаар ойлголттой боллоо.

Сэтгэгдлүүд