Ахмадын компьютерийн ээлжит сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Ахмадын компьютерийн ээлжит сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

НТБҮТ, Хан-Уул дүүргийн АБ-НТБТ, МАЧХ-той хамтран ахмадын компьютерийн ээлжит сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Сэтгэгдлүүд