"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Улаанбаатар хотод

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Улаанбаатар хотод

БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төсөлтэй хамтран Нийслэлийн дүүргүүдийн Насан туршийн боловсролын багш нарыг чадавхжуулах “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын 3 дахь сургалтыг 2016 оны 09-р сарын 26, 27-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад Нийслэлийн дүүргүүдийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, Ногоон хөгжлийн талаар ойлголттой боллоо.

Сэтгэгдлүүд