"Хамтран ажиллаж, харилцан суралцах үйл явц" сургалт

"Хамтран ажиллаж, харилцан суралцах үйл явц" сургалт

Хүн бүр олон зүйлийг хүсэж мөрөөддөг гэвч эцсийн цэг нэг байдаг.Тэр бол "ХҮН БҮР ХҮН ШИГ АМЬДРАХ"

Хүний эрх, Хүний эрхэм чанар 
Хүний эрх биднээс ангид тусдаа зүйл биш, бид хүн болж төрсний хувьд эдгээр эрхийг агуулж байдаг. Хүний эрх бол шинээр үүсгэж буй зүйл биш, хэн нэгэн этгээдээс - төрөөс - өгөөгүй.
Нийгмийн тэгш бус байдал
Бидний амьдрал бүгд нэг зурааснаас эхэлдэг ч амьдрлын явцад хойно, урд, дунд гэсэн нийгмийн шатлалт ордог гэвч яагаад бид ижил зураасан дээр байж болохгүй гэж, үүнд юу нөлөөлж байна вэ?
Монголд давамгайлж буй маскулинити, эр жендэрийн давамгайлсан дүр, хэм хэмжээнүүд хэрхэн, хэний ашиг сонирхлыг илтгэж, эрх мэдлийн ямар харьцаагаар дамжин бүтээгддэг, нийгэм, охид, хөвгүүд, эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, нийгэмд ялгаварлан гадуурхагддаг бүлгийн хүмүүсийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж байдаг талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж, залууст энэ талаар эргэцүүлж, дүн шинжилгээ хийх аюулгүй орон зай бий болгох энэхүү сургалтыг Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн мэргэжилтнүүд зохион байгуулж байна.

Хамтран ажиллаж, харилцан суралцах үйл явц.

Сэтгэгдлүүд