Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалт эхэллээ.

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалт эхэллээ.

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үндэсний сургагч багш бэлтгэх 2 дахь шатны сургалт эхэллээ. Сургалтад 21 аймгийн НТБ-ын 42 багш хамрагдаж байна.

 

Сэтгэгдлүүд