Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үндэсний сургагч багш бэлтгэх 2 дахь шатны сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үндэсний сургагч багш бэлтгэх 2 дахь шатны сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төсөлтэй хамтран “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын ҮНДЭСНИЙ СУРГАГЧ БАГШ бэлтгэх 2 дахь шатны сургалтад 21 аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж 2016 оны 10-р сарын 27, 28, 29-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Сэтгэгдлүүд