"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Орхон аймагт

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сургалт Орхон аймагт

Булган, Орхон аймгуудын НТБ-ын багш нарын ТХБ-ын II шатны сургалт эхэллээ.

Сэтгэгдлүүд