Сэлэнгэ аймагт: "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын орон нутгийн сургагч багш нарт Гэрчилгээ олголоо.

Сэлэнгэ аймагт: "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын орон нутгийн сургагч багш нарт Гэрчилгээ олголоо.

БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төсөлтэй хамтран зохион байгуулж байгаа "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын орон нутгийн 2 дахь шатны сургалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 14, 15-ны өдрүүдэд Сэлэнгэ аймагт амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад Сэлэнгэ, Говь-Сүмбэр аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар хамрагдаж ТХБ ба багшлахуй, суралцахуй, тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэл, ногоон эдийн засаг, стандарт, шошго, гамшиг, гамшгийн эрсдэлийн талаарх ойлголтоо нэмэгдүүллээ.

Сэтгэгдлүүд