Д.Одонхүү: “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн гол зорилго нь иргэд, олон нийтийн хандлагыг өөрчлөхөд оршино.

Д.Одонхүү: “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн гол зорилго нь иргэд, олон нийтийн хандлагыг өөрчлөхөд оршино.

Д.Одонхүү: “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн гол зорилго нь иргэд, олон нийтийн хандлагыг өөрчлөхөд оршино.

-Байгууллагуудыг чадавхижуулах чиглэлээр тодруулж мэдээлэл өгнө үү. Мөн төслийн үйл ажиллагааны бусад чиглэлийн талаар?

Хоёрдугаарт, “Насан туршийн боловсролын үндэсний төв”-ийг чадавхжуулах чиглэлээр иргэд олон нийтэд мэдлэг олгох үйл ажиллагаа юм. Одоогоор Монгол улсын насан туршийн боловсролын аймаг, сумдын бүх салбар нэгжүүдийн 550 гаруй мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулаад байна.

Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү.

Сэтгэгдлүүд