Насан туршийн боловсролын багш нарын "Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй" сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Насан туршийн боловсролын багш нарын "Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй" сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Насан туршийн боловсролын багш нарын "Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй" сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Сэтгэгдлүүд