Говь-Алтай аймагт "Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй" сургалт зохион байгуулагдлаа.

Говь-Алтай аймагт "Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй" сургалт зохион байгуулагдлаа.

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр холимог бүлэгт боловсрол нөхөн олгох сургалт зохион байгуулж буй Говь-Алтай аймгийн насан туршийн боловсролын төв, нэгжийн багш нарын мэдлэг боловсрол, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс "Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй" сургалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 08-10-ны өдрүүдэд явагдлаа.

Сэтгэгдлүүд