Баян-Өлгий аймагт "Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй" сургалт зохион байгуулагдлаа.

Баян-Өлгий аймагт "Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй" сургалт зохион байгуулагдлаа.

НТБҮТ-өөс 2017 оны 05 дугаар сарын 08-11-ний өдрүүдэд "Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй" 3 өдрийн сургалтыг Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хотод зохион байгуулан аймгийн Насан туршийн боловсролын төв, нэгжийн багш нарын мэдлэг боловсрол, ур чадварыг дээшлүүллээ. Уг сургалтад нийслэлийн дүүргүүдийн НТБТ-ийн багш нар оролцон туршлагаасаа хуваалцаж, дадлага ажлыг түлхүү зохион байгуулсан нь оролцогчдын талархлыг хүлээв.

Сэтгэгдлүүд