Хөвсгөл аймгийн НТБ-ын багш нарын төлөөлөл Улаанбаатар хотод.

Хөвсгөл аймгийн НТБ-ын багш нарын төлөөлөл Улаанбаатар хотод.

Өнөөдөр Хөвсгөл аймгийн Насан туршийн боловсролын төв, нэгжийн төлөөлөл НТБ-ын үндэсний төвөөр зочилж, Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн захирал Л.Болортунгалаг болон мэргэжилтнүүдтэй уулзаж НТБҮТ-ийн 2018 онд хийхээр төлөвлөж байгаа ажилтай танилцан, Хөвсгөл аймгийн НТБ-ын үйл ажиллагаа, тулгамдаж буй асуудлуудын талаар ярилцлаа.  Хөвсгөл аймгийн НТБ-ын төлөөлөл нь нийслэлийн НТБТөвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцах, харилцан туршлага судлахаар 7 хоногийн хугацаатай ажиллаж байна.

Сэтгэгдлүүд