Гэр бүлийн боловсролын хөтөлбөр боловсруулах аргазүй сэдэвт сургалт боллоо.

Гэр бүлийн боловсролын хөтөлбөр боловсруулах аргазүй сэдэвт сургалт боллоо.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс "Гэр бүлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүй" сэдэвт сургалт 2018.04.12, 13-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтад Үндэсний түвшинд гэр бүлийн боловсролын багш нар хөтөлбөр боловсруулах арга зүйд суралцан харилцан туршлага солилцов.

Сэтгэгдлүүд