Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулав.

Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулав.

2015 оноос эхлэн Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Хүүхдийг Ивээх сантай хамтран "Нийгэмшүүлэх цирк" төслийг Нийслэлийн БГД, СБД, СХД, ХУД-ийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвүүдэд хэрэгжүүлсэн. 2018 онд хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд СБД, БЗД-ийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвүүдэд төслийг хамтран хэрэгжүүлэхээр харилцан ойлголцож Санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Сэтгэгдлүүд