Булган аймагт "Холимог бүлгийн сургалт зохион байгуулах арга зүй" сургалт боллоо.

Булган аймагт "Холимог бүлгийн сургалт зохион байгуулах арга зүй" сургалт боллоо.

Булган аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нарыг чадавхжуулах "Холимог бүлгийн сургалт зохион байгуулах арга зүй" сэдэвт 2 өдрийн сургалтыг Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн мэргэжилтэн Б.Батсүрэн зохион байгууллаа.

Сэтгэгдлүүд