“Монгол улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь” төслийн багийнхантай уулзлаа.

“Монгол улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь” төслийн багийнхантай уулзлаа.

Хүүхдийг Ивээх Сангаас Япон улсын Гадаад Харилцааны Яамны дэмжлэгтэйгээр “Монгол улсын хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь” төслийг нийслэлийн Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүрэг болон Ховд, Өвөрхангай аймгийн Насан туршийн боловсролын төвүүдийг түшиглэн энэ оны 3 дугаар сараас хэрэгжүүлж эхлээд байна. Үүнтэй холбогдуулан 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр НТБҮТ-ийн захирал Л.Болортунгалаг уг төслийн багийнхантай уулзаж төслийн явц болон цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар ярилцлаа.

Сэтгэгдлүүд