“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах чадавх бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж байна.

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах чадавх бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах чадавх бэхжүүлэх нь” сэдэвт 2 дахь шатны сургалтыг 2018 оны 5 дугаар сарын 17-18-ны өдрүүдэд нийслэлийн Баянзүрх, Баянгол, Хан-Уул, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүргийн Насан туршийн боловсролын багш нар болон суралцагчдын эцэг эх, асран хамгаалагч нарт зохион байгуулж байна. Тус сургалтын нээлтэд НТБҮТ-ийн захирал Л.Болортунгалаг, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн боловсрол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Болорчимэг нар оролцож НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр Баянзүрх дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвд нийлүүлж буй тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөв.

Сэтгэгдлүүд