“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Баянхонгор аймагт зохион байгуулагдлаа.

“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Баянхонгор аймагт зохион байгуулагдлаа.

Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх сургалт энэ сарын 19-20-ний өдрүүдэд Баянхонгор аймагт зохион байгуулагдаж, тус аймгийн Насан туршийн боловсролын төв, нэгжийн багш, аймгийн Монгол банкны салбар, ЗДТГ, Төрийн сангийн ажилтан нийт 28 хүн хамрагдлаа. Уг сургалтыг БСШУСЯ-ны харьяа НТБҮТ, Монголбанк, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Баянхонгор аймгийн Монгол банкны салбар хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

Сэтгэгдлүүд