"Боловсролын хөгжлийн орчин үеийн чиг хандлага: Насан туршдаа суралцахуй" хэлэлцүүлэг боллоо.

"Боловсролын хөгжлийн орчин үеийн чиг хандлага: Насан туршдаа суралцахуй" хэлэлцүүлэг боллоо.

Боловсролын хөгжлийн олон улсын чиг хандлагыг тусгасан бүх нийтийн насан туршдаа суралцахуйн талаар баримтлах бодлого, стратеги, эрх зүйн орчин бүрдүүлэх талаар санал солилцох зорилготой хэлэлцүүлгийг БСШУСЯ, Насан туршийн боловсролын үндэсний төв хамтран 2018 оны 05-р сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт БСШУСЯ-ны газрын дарга, мэргэжилтнүүд, боловсролын салбарын эрдэмтэн, судлаачид оролцож, Дэлхий нийтийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага, Монгол улсын насан туршийн боловсролын бодлого, эрх зүйн орчны талаар хэлэлцлээ.

Сэтгэгдлүүд