“Иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж байна.

“Иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж байна.

Иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх сургалт 05-р сарын 24-25-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж байна. Тус сургалтад Нийслэлийн 8 дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвийн 30 багш хамрагдаж байна.. Уг сургалтыг БСШУСЯ-ны харьяа НТБҮТ, Монголбанк, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан, Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран зохион байгуулж байна.

Сэтгэгдлүүд