Амьдрах ухааны чадвар эзэмшүүлэх сургалт Говь-Алтай аймагт зохион байгууллаа.

Амьдрах ухааны чадвар эзэмшүүлэх сургалт Говь-Алтай аймагт зохион байгууллаа.

Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Люксембургийн Засгийн газар, НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр Монгол улсын засгийн газар, НҮБ-ын Хүн амын сангийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Залуучуудын хөгжил 2013-2017” төслийн хүрээнд Монгол улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Монгол улсын боловсролын их сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй “Амьдрах ухааны чадвар”-ын сургагч багш бэлтгэх 40 цагийн сургалтыг Говь-Алтай аймагт амжилттай зохион байгуулав.

Энэхүү сургалтыг эерэг, хариуцлагатай, өөртөө итгэх зан үйл бүхий, амьдралын ур чадвартай залуучуудыг төлөвшүүлэх зорилгооор

 • Өөртөө итгэх итгэл
 • Харилцаа
 • Холбоо тогтоох
 • Сэтгэлийн хөдөлгөөнөө хянах нь
 • Стрессийг зохицуулах нь
 • Төлөвлөлт
 • Шийдвэр гаргах
 • Бусдыг ойлгох
 • Шүүн тунгаах чадвар
 • Хорт зуршил
 • Эрүүл мэнд
 • Жендэр зэрэг сэдвийн хүрээнд цогц мэдлэг олгож, чадвар эзэмшүүлснээрээ чухал ач холбогдолтой сургалт боллоо.

Оролцогч байгууллагууд:

 1. Боловсролын газар
 2. Эрүүл мэндийн газар
 3. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс
 4. АУҮИС-ийн салбар сургууль
 5. Насан туршийн боловсролын төв
 6. Мэргэжил, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв
 7. Ерөнхий боловсролын 1, 2, 3, ХЭЦ сургуулиуд
 8. Нэгдсэн эмнэлэг
 9. Залуучууд хөгжлийн төв

Сэтгэгдлүүд