Санхүүгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудад зохион байгуулна.

Санхүүгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудад зохион байгуулна.

Монгол банкны Олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төв, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан, БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төвтэй хамтран "Иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалтыг дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулах гэж байна.

  • Дорнод аймагт 2018 оны 06-р сарын 12-13-ны өдрүүдэд,
  • Сүхбаатар аймагт 2018 оны 06-р сарын 15-16-ны өдрүүдэд,
  • Хэнтий аймагт 2018 оны 06-р сарын 18-19-ны өдрүүдэд

Сэтгэгдлүүд