“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Дорнод аймагт зохион байгуулагдлаа.

“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Дорнод аймагт зохион байгуулагдлаа.

Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх сургалт энэ сарын 12-13-ны өдрүүдэд Дорнод аймагт зохион байгуулагдаж, тус аймгийн Насан туршийн боловсролын багш нар, аймгийн Монгол банкны салбар, ЗДТГ, Төрийн сангийн ажилтан нийт 23 хүн хамрагдлаа. Уг сургалтыг БСШУСЯ-ны харьяа НТБҮТ, Монголбанк, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Дорнод аймгийн Монгол банкны салбар хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

Сэтгэгдлүүд