Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн баг Дорнод аймагт ажиллаж байна.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн баг Дорнод аймагт ажиллаж байна.

Дорнод аймгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарыг Холимог бүлэг, дүйцсэн хөтөлбөрийн чиглэлээр чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа.

Сэтгэгдлүүд