Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн баг Хэнтий аймагт ажиллалаа.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн баг Хэнтий аймагт ажиллалаа.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн баг Хэнтий аймагт 2018 оны 06-р сарын 15-18-ны өдрүүдэд ажиллаж, Хэнтий аймгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарыг Холимог бүлэг, дүйцсэн хөтөлбөрийн чиглэлээр чадавхжуулах сургалтыг зохион байгууллаа.

Сэтгэгдлүүд