"Гэр зуслан" зуны сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

"Гэр зуслан" зуны сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр Баянзүрх дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвд хэрэгжүүлж буй “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг чадавхжуулах” төслийн хүрээнд “Гэр зуслан” зуны сургалтыг 3 ээлжээр "Анар" зусланд зохион байгууллаа. Тус сургалтад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, тэдний эцэг эх, асран хамгаалагч, дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад хамрагдаж буй суралцагчид болон тус төвийн багш нар хамрагдлаа.

Сэтгэгдлүүд