Дорнод аймагт "Санхүүгийн боловсрол"-ын сургагч багш нарыг бэлтгэлээ.

Дорнод аймагт "Санхүүгийн боловсрол"-ын сургагч багш нарыг бэлтгэлээ.

Дорнод аймагт "Санхүүгийн боловсрол"-ын сургагч багш нарыг бэлтгэлээ.

Сэтгэгдлүүд