“Аюулгүй амьдрах ухааны үндэс”, “Цэрэгжилт” хичээлийг цөм хөтөлбөрт тусгах санал боловсруулж байна.

“Аюулгүй амьдрах ухааны үндэс”, “Цэрэгжилт” хичээлийг цөм хөтөлбөрт тусгах санал боловсруулж байна.

Батлан хамгаалахын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд нарын хамтарсан тушаалаар 2018 оны дөрөвдүгээр сарын 03-нд   байгуулагдсан ажлын хэсэг бүх шатны боловсролын байгууллагын сургалтын хөтөлбөрийг эх оронч үзэл, аюулгүй амьдрах ухаан, цэрэгжилт    гэсэн гурван агуулгаар тодорхойлохоор ажиллаж байна. Хоёр яамны хамтарсан уг ажлын хэсэг өнөөдөр хоёр дахь удаагийн нэгдсэн хуралдаанаа хийж, өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлуудын үр дүн, санал, зөвлөмжийн анхны хувилбарын төслөө хэлэлцлээ.

Хуралдаанаар Монгол Улсын иргэн, хүүхэд, залуучуудад цэрэг, эх оронч үзэл, хүмүүжил төлөвшүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн төсөл, түүнд өгөх саналын тухай БХЯ-ны хурандаа О.Нямчулуун илтгэл тавьж, уг хөтөлбөрийн талаар ажлын хэсгийн гишүүд санал солилцов.

Мөн Бага насны хүүхдэд эх оронч үзэл, хүмүүжил төлөвшүүлэх хүрээнд сургалтын цөм хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, гэр бүл, олон нийтэд хандсан соён гэгээрүүлэх ажил зохион байгуулах зөвлөмж, эх оронч үзэл, аюулгүй амьдрах ухаан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх зөвлөмж, Ерөнхий боловсролын бага ангийн сургалтын хөтөлбөрт эх оронч хүмүүжил, аюулгүй амьдрах арга ухаан олгох агуулга, түүнд хийсэн шинжилгээ, санал дүгнэлтийн талаар хамтарсан ажлын хэсгийн гишүүд илтгэл тавьж хэлэлцүүллээ.

БХЯ, БСШУСЯ-ны хамтарсан ажлын хэсгээс ерөнхий боловсролын 10, 11 дүгээр ангиудад заавал сонгон судлах хичээлээр “Аюулгүй амьдрах ухааны үндэс” хичээлийг 3 кредит цаг, сонгон гүнзгийрүүлж судлах хичээлээр 3 кредит цаг нийт 6 кредит цаг судлах цөм хөтөлбөрийн агуулгыг боловсруулаад байна. 

Иргэдийг эх орноо хамгаалахад оролцох, цэргийн боловсрол, бэлтгэл эзэмших зорилтын хүрээнд 12 дугаар ангид “Цэрэгжилт” хичээлийг заавал сонгон судлах 1 кредит цаг, сонгон гүнзгийрүүлж судлах хичээлээр нэг кредит цаг, нийт 2 кредит цаг судлах цөм хөтөлбөрийн агуулгыг боловсруулсан байна.

Эдгээр цөм хөтөлбөрийн агуулгыг сургалтын хөтөлбөрт тусгаснаар сурагчид аюулгүй амьдрах, цэрэг, батлан хамгаалах мэдлэг, чадвартай, хүрээлэн буй орчинтой зөв харилцдаг, түүнд дасан зохицож амьдрах чадвартай, амьдралын зөв дадал, хэвшилтэй, хүнлэг энэрэнгүй, эх оронч үзэлтэй иргэн болж төлөвшинө гэж үзэж байгаа юм.

Мөн тус ажлын хэсэг төрийн өмчийн их, дээд сургуулиудад “Цэргийн эрдмийн танхим” байгуулах санал дүгнэлтийг гаргахаар ажиллаж байна.

Эх сурвалж: https://mecss.gov.mn/news/847/

Сэтгэгдлүүд