Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах чадавх бэхжүүлэх сургалт-3

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах чадавх бэхжүүлэх сургалт-3

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах чадавх бэхжүүлэх нь” сэдэвт 3 дахь шатны сургалтыг 2018 оны 12 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд нийслэлийн Баянзүрх, Баянгол, Хан-Уул, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвийн багш нар болон суралцагчдын эцэг эх, асран хамгаалагч нарт зохион байгууллаа.

Сургалтад нийт 33 хүн оролцож тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхэдтэй ажиллах арга зүйн чиглэлээр мэдлэг, ойлголтоо нэмэгдүүллээ.

Сэтгэгдлүүд