Багшийн мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн цогц чадамжийн стандарт

Багшийн мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн цогц чадамжийн стандарт

“Багшийн мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн цогц чадамжийн стандарт” сэдэвт хэлэлцүүлэг, зөвлөлдөх уулзалт нь 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-30-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдав.

Энэхүү хэлэлцүүлэг, зөвлөлдөх уулзалт нь ЮНЕСКО-ийн “Ази, Номхон далайн бүс нутагт цахим иргэний боловсролыг дэмжих үндэсний чадавх бэхжүүлэх” төслийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх хүрээнд зохион байгуулагдаж ЮНЕСКО-ийн Бангкок дахь төлөөлөгчийн газар, БСШУСЯ, ЮНЕСКО-ийн Монголын үндэсний комисс, БМДИ, НТБҮТ, Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын үнэлгээний төв зэрэг боловсролын байгууллагууд, МУБИС, МУИС, Отгонтэнгэр, Орхон зэрэг их сургуулиуд, , Дархан-Уул, Орхон, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Булган аймгуудын Боловсрол, соёл урлагийн газрууд ба ерөнхий боловсролын сургуулиудын төлөөлөл бүхий нийт 50 орчим оролцогч оролцов.

Сэтгэгдлүүд