Төв аймгийн Насан туршийн боловсролын төвд ажиллалаа.

Төв аймгийн Насан туршийн боловсролын төвд ажиллалаа.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн ажлын баг 2018 оны 11-р сарын 30-ны өдөр Төв аймаг болон Сэргэлэн сумын Насан туршийн боловсролын төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж, сургалт арга зүйн зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, төвийн багш, ажилчидтай уулзалт зохион байгууллаа.

Сэтгэгдлүүд