Насан туршийн боловсролын багш нарыг чадваржуулах бүсчилсэн сургалт Дархан-Уул аймагт зохион байгуулагдлаа.

Насан туршийн боловсролын багш нарыг чадваржуулах бүсчилсэн сургалт Дархан-Уул аймагт зохион байгуулагдлаа.

2018 оны 8 дугаар сарын 17-18-ны өдрүүдэд Дархан-Уул болон Сэлэнгэ аймгийн Насан туршийн боловсролын төв, нэгжийн 38 багш "Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулах арга зүй" сэдэвт бүсчилсэн сургалтад хамрагдаж ур чадвараа дээшлүүллээ. 
НТБҮТ-ийн багийн бүрэлдэхүүнд нийслэлийн БЗД, СХД-ийн НТБТ-ийн дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулдаг туршлагатай багш нар ажиллаж бүлгийн болон дадлага ажлыг удирдан чиглүүлсэн нь оролцогчдын хэрэгцээг хангасан үр дүнтэй сургалт болоход томоохон үүрэг гүйцэтгэлээ.

Сэтгэгдлүүд