Насан туршийн боловсролын багш нарыг чадваржуулах бүсчилсэн сургалт Булган аймагт зохион байгуулагдлаа.

Насан туршийн боловсролын багш нарыг чадваржуулах бүсчилсэн сургалт Булган аймагт зохион байгуулагдлаа.

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс "Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулах арга зүй" бүсчилсэн сургалтыг 2018 оны 08 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэд Булган аймагт амжилттай зохион байгуулж Булган, Орхон аймгийн Насан туршийн боловсролын төв, нэгжийн багш нар хамрагдлаа.

Сэтгэгдлүүд