Насан туршийн боловсролын багш нарыг чадваржуулах бүсчилсэн сургалт Өмнөговь аймагт зохион байгуулагдлаа.

Насан туршийн боловсролын багш нарыг чадваржуулах бүсчилсэн сургалт Өмнөговь аймагт зохион байгуулагдлаа.

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс "Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулах арга зүй" бүсчилсэн сургалтыг 2018 оны 08 дугаар сарын 28-29-ны өдрүүдэд Өмнөговь аймагт зохион байгуулж Өмнөговь, Дундговь аймгийн Насан туршийн боловсролын төв, нэгжийн багш нар хамрагдаж байна.

Сэтгэгдлүүд