Говь-Алтай, Ховд аймгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Говь-Алтай, Ховд аймгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдаж байна.

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс "Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулах арга зүй" бүсчилсэн сургалтыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 18, 19-ний өдрүүдэд Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг суманд зохион байгуулж байна.

Сэтгэгдлүүд