Баян-Өлгий, Увс аймгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Баян-Өлгий, Увс аймгийн НТБ-ын төв, нэгжийн багш нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдаж байна.

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс "Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулах арга зүй" бүсчилсэн сургалтыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 25, 26-ны өдрүүдэд Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд зохион байгуулж байна.

Сэтгэгдлүүд