“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулагдлаа.

“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулагдлаа.

Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх сургалт энэ сарын 29-31-ний өдрүүдэд Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулагдаж, тус аймгийн Насан туршийн боловсролын 23 багш хамрагдлаа. Уг сургалтыг БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Монголбанк, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан болон Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

Сэтгэгдлүүд