“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Орхон аймагт зохион байгуулагдлаа.

“Орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх" сургалт Орхон аймагт зохион байгуулагдлаа.

БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Монголбанк, Бичил санхүүгийн хөгжлийн сан болон Санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-07-ны өдрүүдэд Орхон аймагт зохион байгууллаа. Уг сургалтад Орхон, Булган аймгийн Насан туршийн боловсролын төв, нэгжийн 29 багш хамрагдлаа.

Сэтгэгдлүүд