Налайх дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвд ажиллалаа.

Налайх дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвд ажиллалаа.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн ажлын баг Налайх дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж, иргэдийн болон дүйцсэн хөтөлбөрийн суралцагчидтай уулзаж ярилцлаа. Мөн төвийн нийт багш, ажилчидтай уулзалт зохион байгууллаа. Тус төв нь тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдүүдэд гэрээр айлчлах сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, тэднийг нийгэмшүүлэх талаар төлөвлөгөөт ажлуудыг зохион байгуулж байна.

Сэтгэгдлүүд