“Боловсролын хяналт шинжилгээний дэлхийн тайлан 2019" хураангуй хувилбар Монгол хэлнээ хөрвүүлэгдэв.

“Боловсролын хяналт шинжилгээний дэлхийн тайлан 2019" хураангуй хувилбар Монгол хэлнээ хөрвүүлэгдэв.

Энэ жилийн тайланд дүрвэлт, шилжилт хөдөлгөөн, боловсрол хоорондын харилцан хамаарал, шилжилт хөдөлгөөний улмаас боловсролд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийн талаар авч үзсэн байна.

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002659/265996MGT.pdf

"Тус тайланд иргэдийн бүх төрлийн шилжилт хөдөлгөөнийг авч үзсэн. Дунджаар найман хүн тутмын нэг нь дотооддоо шилжин суурьшиж байна. Энэхүү шилжилт хөдөлгөөн нь нэн ялангуяа эрчимтэй хотжиж буй бага, дунд орлоготой орнуудын шилжин суурьшиж буй иргэд болон шилжихгүйгээр орон нутагтаа үлдэж буй хүмүүсийн боловсролд ихээхэн нөлөөлж байна. 30 хүн тутмын нэг нь төрж өссөн нутаг орноосоо өөр улс оронд амьдарч байна."

Тайлангийн хураангуйг монгол хэл дээр унших бол дараах холбоосоор орж татан авч уншина уу.

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002659/265996MGT.pdf

http://gem-report-2019.unesco.org/more-languages/

Сэтгэгдлүүд